ปูนซิเมนต์ไทยเข้าถือหุ้นเอ.ไอ.เทคร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้ Automation ไทย

กรุงเทพฯ – 2 กรกฎาคม 2564 : เอสซีจี เดินหน้ารุกธุรกิจ Automation หรือระบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นบริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยีจำกัด ผู้นำด้านธุรกิจการบูรณาการระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) ในประเทศไทย ขานรับความต้องการใงาน Automation ของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่โรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory 4.0 ทั้งนี้เอสซีจีได้นำระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมสร้างศักยภาพด้าน การออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติตามกลยุทธ์ด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกสำหรับการลงนามในสัญญาซื้อหุ้นในครั้งนี้ บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น ทั้งหมดโดย SCC ได้ลงนามเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจการบูรณาการระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) ในประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้นร้อยละ 49 และบริหารกิจการร่วมกับบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

A.I.TECHNOLOGY มีส่วนร่วมพัฒนา นวัตกรรมสู้ COVID-19

ภายใต้แนวทางของ ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของวชิรพยาบาล ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บริษัท เอ ไอ แอนด์โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางการแพทย์ โดย บจก. เอ.ไอ. เทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมในการปรับต้นแบบการผลิต คำนวณทวนสอบระบบ คัดเลือกอุปกรณ์ และดำเนินการผลิต “เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ” (COVID-19 Patient Transportation Negative Pressure Unit) และ “ชุดกรองอากาศแรงดันลบ ฆ่าเชื้อ COVID-19” (COVID-19 Decontaminator Negative Pressure Unit)

บรรยากาศความร่วมแรงร่วมใจของชาว เอ.ไอ.เทคโนโลยี

งานสำคัญครั้งนี้เราทุกคนต้องช่วยกัน บรรยากาศความร่วมแรงร่วมใจของชาว เอ.ไอ.เทคโนโลยี เร่งมือก่อนส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และกล่องทำหัตถการความดันลบสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ #รวมพลังหยุดยั้งโควิด19 , #COVID19 , #โควิด19 , #PTTEP , #ARV , #AlTechnology , #AIGroup

A.I.Group จัดประชุม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2020-2022”

คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2020-2022

คณะผู้เข้าอบรมโครงการผู้บริหารทดแทน (ARM/SRO MT) จากธนาคารกรุงเทพ เยี่ยมชม A.I.Group

บจก. เอ ไอ เทคโนโลยี และบริษัทในเครือ A.I.Group ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการผู้บริหารทดแทน (ARM/SRO Management Trainee) จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาและเตรียมบุคลากรให้มีศักยภาพทั้งในด้าน Leadership, Credit and Relationship สู่ตำแหน่งงานที่สำคัญอันจะเป็นกำลังหลักในการแข่งขันและขยายธุรกิจของธนาคารต่อไปในอนาคต  ในการนี้ทางโครงการได้ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมการทำงานของ A.I.Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติครบวงจรชั้นนำของไทย เพื่อเปิดมุมมองด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่สำคัญยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ A.I.Group อีกด้วย

A.I.Group ร่วมกันปลูกป่าภูหลง

พนักงานจากบริษัทในเครือ A.I.Group ร่วมกิจกรรมปลูกป่าภูหลง ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก เพื่อนำผืนป่าที่สมบูรณ์แห่งนี้กลับมาอีกครั้ง พร้อมรับฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ วัดป่ามหาวัน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ A.I.Group เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน

AUTOMATION EXPO 2019

จัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

A.I.Technology

ร่วมบอกเล่าความสำเร็จใน KUKA Success Story

A.I. Group ปลูกป่า

ณ ภูหลง จังหวัด ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

ME manufacturing EXPO 2018

BITEC BANGNA ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561

Trade Show | Metalex 2016

ร่วมแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน Metalex 2016 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559

Deep Listening

Deep Listening

Smile for kids

...

ธรรมยาตรา

ทางบริษัทได้มีโอกาส ทัศนศึกษา กิจกรรมครูณา ธรรมยาตรา ณ ตึกมด จ. นครสวรรค์ ในหัวข้อ พื้นที่ปัญญ์รัก ตอน วางใจ